სატრანსპორტო საშუალების ადგილმდებარეობის განსაზღვრა
GPS + GLONASS ან GSM პოზიციონირება

განსაზღვრავს ავტომობილის ადგილმდებარეობას GPS + GLONASS სანავიგაციო სისტემების თანამგზავრების გამოყენებით, 2.5 მეტრის სიზუსტით. სატელიტური სიგნალის არარსებობის შემთხვევაში, კოორდინატები გამოიგზავნება GSM ფიჭური ქსელის სადგურების მეშვეობით, რომელის მეშვეობით დგინდება სატრანსპორტო საშუალების ადგილმდებარეობა (200 მ სიზუსტით)